Instructiefilms

De Demowijzer biedt u een grote hoeveelheid informatie over de ontwikkelingen in gebieden die met bevolkingskrimp te maken hebben, of op termijn te maken krijgen. In een zestal video's worden de belangrijkste functies van de Demowijzer besproken en wordt getoond hoe u verschillende functies kunt gebruiken.

1)      Introductie Demowijzer

In deze video wordt de demowijzer geïntroduceerd en worden een aantal hoofdfuncties getoond.

 

2)      Juiste informatie vinden

In deze instructievideo wordt onder meer getoond hoe u én of meerdere kaarten/indicatoren kunt bekijken.

 

3)      Juiste locatie vinden

In deze instructievideo wordt getoond hoe u een bepaalde locatie kunt vinden.

 

4)      Kijken en vergelijken

In deze video wordt getoond hoe u meerdere kaarten met elkaar kunt vergelijken.

 

5)      Achtergrondinformatie inwinnen

In deze video wordt getoond hoe u achtergrondinformatie over een bepaalde locatie kunt achterhalen, en hoe u informatie met behulp van tabellen kunt inzien.

 

6)      Oriënteren binnen de Demowijzer

In deze video wordt getoond hoe u achtergrondkaarten kunt wijzigen en hoe u verschillende referentiekaarten kunt gebruiken (buurt, wijk, gemeentegrenzen, en krimpgebieden).