Hoe werkt de kaartviewer van de Demowijzer?

 

Inhoudspagina

A)     Inleiding

B)      Kenmerken van de kaarviewer, inclusief functies

C)      Toelichting Kaartfunctionaliteiten

1) Kaartfuncties (zoomen, schuiven)
2) Bijsluiter
3) Achtergrondkaarten
4) Locatie bepalen en aflezen
5) Gereedschap
6) Legenda, transparantie en kaarten vergelijken
7) Schaalniveau
8) Actieve indicatoren beheren
9) Themabibliotheek: kiezen van gewenste kaarten/indicatoren
10) Locatie-marker

D) Muis- en toetsenbordfuncties

 

A) Inleiding

 

 

De Demowijzergeeft online informatie over bevolkingskrimp en ontwikkelingen die daarmee te maken kunnen hebben. De Demowijzer kan worden benaderd via: www.demowijzer.nl. De site bestaat uit 4 pagina's, te weten:

Demowijzer pagina

Toelichting

Link/URL

Demografische kaarten

Dit is de startpagina van de Demowijzer. Hierin is een kaartviewer ondergebracht waarin met behulp van dynamische kaarten de demografische ontwikkelingen op een viertal indicatoren bekeken kunnen worden.

 http://www.demowijzer.nl/demografischekaarten

 

Signaleringskaarten

Op deze pagina worden ontwikkelingen op 11 maatschappelijke terreinen die met krimp te maken kunnen hebben weergegeven.

http://www.demowijzer.nl/signaleringskaarten

Tabellen

Op deze pagina worden de scores voor verschillende indicatoren tabelvorm gepresenteerd.

http://www.demowijzer.nl/tabellen

Help

Op deze pagina wordt toegelicht wat de Demowijzer is, hoe het werkt en wordt de contactinformatie vermeld.

http://www.demowijzer.nl/help

 

Tabel 1: Pagina's binnen de demowijzer   

 

B)  Kenmerken van de Kaartviewer

In Figuur 1 worden primaire onderdelen van de kaartviewer onderscheiden.
Die staan aangeduid met een rood cijfer (1-10). Zie daarvoor Figuur 1 met toelichting daaronder. De uitgebreidere toelichting over de werking van verschillende functies volgt in de daarop volgende hoofdstukken.

Figuur 1: Voorbeeldweergaven viewer

Zoals in figuur 1 is weergegeven zijn binnen het kaartbeeld 10 hoofdfuncties beschikbaar, te weten:

1) Kaartfuncties               Biedt mogelijkheden om de kaart te verschuiven, in- en uit te zoomen.

2) Bijsluiter/metadata     Biedt een toelichting op de getoonde kaart in de vorm van metadata

3) Achtergrondkaarten   Biedt gebruiker de keuze uit vier verschillende ondergrond-kaarten

4) Locatie                      Geeft aan welke locatie is geselecteerd en biedt mogelijkheid deze te wijzigen

5) Gereedschap/Tools  Tools voor de kaartviewer en het printen en delen van de kaart.
                                         Ook biedt het de mogelijkheid om achtergrondinformatie op locatie te tonen (i).

6) Legenda/Vergelijken  Toont de legenda van alle zichtbare kaarten/lagen.
                                             En biedt een knop het mogelijk maakt om kaarten te vergelijken

7) Schaalniveau              Geeft het zoomniveau aan van het huidige kaartbeeld  in de viewer

8) Actieve Indicatoren  Toont alle geselecteerde indicatoren, met mogelijkheid deze te verwijderen

9) Themabibliotheek     Toegang tot bibliotheek met alle beschikbaar services

10) Informatie over locatie        Locatie-pointer toont de geselecteerde locatie, met XY coordinaten.

 

C) Toelichting op Functionaliteit Kaartviewer

1) Kaartgerelateerde functies:

De onderstaande knoppen kunt u met uw muis bedienen.
Met de pijl-knoppen  kan het kaartbeeld naar vier kanten worden verschoven.
Met de +/-   knoppen  kan de kaart in stappen worden ingezoomd of uitgezoomd. Door te drukken op de cirkel in het midden wordt direct uitgezoomd naar een landsdekkende kaart.

Met de heen en terug knoppen  kan worden gesprongen naar het vorige schaalniveau/locatie (en terug). 

2) Toelichtende informatie bij de kaart (Metadata)

 

Bij elke kaart kan achtergrondinformatie over de kaart worden getoond. Dit betreft de zogenaamde metadata van de kaart.  Als de metadata niet zichtbaar is  naast de kaart, kunnen ze zichtbaar worden gemaakt door op de TAG-knop te drukken. Deze staat rechts van de kaart, naast de naam van de kaart en boven de legenda. Hieronder staat een voorbeeld van de metadata bij een kaart uit de Demowijzer.

 

3) Achtergrondkaarten

De website biedt de keuze uit vier achtergrondkaarten (rechtsboven), met uw muis kunt u de achtergrond naar keuze aanklikken.

4) Locatie selecteren / aanpassen

In het locatieblok (knop 4) staat de actuele locatie weergegeven. Zie illustratie hieronder.

Indien u zelf geen locatie kiest wordt de locatie standaard ingesteld op "Ginkelseweg 11 Leersum" (het midden van het land). Door te klikken op de locatiemarker (de blauwe pijl) wordt de mogelijkheid geboden om deze te wijzigen; hiertoe wordt een pop-up geopend. Er zijn vier mogelijkheden om een locatie of gebied te selecteren.

Een nieuwe locatie kan op de volgende manier worden gevonden.

 • Klikken op kaart, u klikt op de blauwe pijl in het nieuwe scherm, en vervolgens klikt u de locatie van uw keuze aan, de kaart zoomt vervolgens automatisch naar deze locatie.
 • Geolocator: in het veld "zoek straat, postcode, plaats, gemeente of provincie" typt u het gebied van uw keuze in. Terwijl u typt zal de geolocator u voorstellen doen in een drop down (vergelijkbaar met werking van google). Als u de locatie die u zoekt ziet verschijnen, klikt u met uw muis erop en de kaart zoomt vervolgens automatisch naar deze locatie.
 • Keuze uit de laatst bezochte locaties. Hiervoor kunt u klikken op de tekst "Laatst bezochte locaties" en locatie van uw keuze aanklikken, de kaart zoomt vervolgens automatisch naar deze locatie.

U kunt het locatie-icoontje (rode pijl op de kaart) ook met uw muis verslepen, door op het icoontje te gaan staan met uw muis, de linker knop in te drukken en ingedrukt houden en het icoontje met uw muis te slepen naar een bepaalde locatie. De kaart centreert vervolgens automatisch deze locatie.

 

5) Gereedschap/Tools

 Direct onder de locatie wordt toegang geboden tot een aantal tools. Zie figuur hieronder.

 

Daarmee kunnen (van links naar rechts) de volgende acties worden uitgevoerd

a)  De uitsnede van de kaart binnen geheel Nederland tonen. Hiermee kunt u zich beter oriënteren.
b) Informatie over een locatie opvragen (i). Dit betreft een zogenaamde getfeature-request. Hiertoe klikt u met uw muis eerst op de "i"knop en vervolgens klikt u het gebied aan waar u informatie over wilt hebben. Afhankelijk van de kaartlagen die u aan het bekijken bent, kunt u op deze wijze informatie krijgen over de betreffende locatie. De getoonde informatie is afhankelijk van de kaartlagen die u aan het bekijken bent. Als u een demografische kaart of signaleringskaart aan het bekijken bent krijgt u inzicht in de exacte scores per gebied (i.t.t. de klassenindeling in kaarten

Referentiekaarten: Als u een referentiekaart geselecteerd hebt wordt een groot aantal CBS statistieken weergegeven, zoals bijvoorbeeld (afhankelijk van de referentiekaart) buurtnaam, buurtcode, wijkcode, gemeentenaam, allerlei demografische informatie (zoals aantal inwoners, leeftijdscategorieën) woningvoorraad, electriciteitsgebruik, voorzieningen etc.  

Als u meerdere kaarten geselecteerd hebt kunt u ook van meerdere kaarten achtergrondinformatie bekijken, u klikt de informatie waar u in geïnteresseerd in bent aan, door te klikken op de naam van de betreffende kaart (groen omcirkeld in het volgende plaatje). Indien u meerdere kaartlagen open heeft staan kunt u naar de overige informatiebronnen browsen door op de rood omcirkelde pijlknoppen te klikken.

Figuur: Informatie op locatie van de actuele kaarten

c)  Openen van de bibliotheek met kaarten (linksonder in beeld)

d)   Delen van het actuele kaartbeeld. Een kaart inclusief locatie en 1-8 kaartlagen kan worden gedeeld met anderen. Door te klikken op de deelknop wordt alle zichtbare informatie opgenomen om te kunnen delen  met anderen (facebook, linkedin, twitter, mail etc).

e)  Toegang tot gereedschap voor basale kaartbewerking (punten/vlakken/lijnen tekenen en afstand meten. Als u op deze knop klikt opent een aanvullende toolbox; hieronder worden de functies van de tools beschreven.

 • Rood omcirkelde knop: schakelt de tekenfunctie uit
 • Potlood (groen omcirkeld): met de potlood kunt u een oranje stip in het kaartbeeld intekenen
 • Lijn tekenen (geel): hiermee kunt u een lijn in de kaart tekenen. U start door een punt op de kaart aan te klikken en met uw muis een lijn te trekken.
 • Vlak tekenen (blauw): u kiest een startpunt door op een punt op de kaart te klikken, en vervolgens op nog minimaal twee plaatsen op de kaart te klikken om een vlak naar uw keuze in te tekenen.
 • Prullenbak (zwart) hiermee verwijdert u alle tekeningen in één keer
 • Afstand meten (grijs): u klikt op het icoontje voor het meten van de afstand, klikt met uw linkermuisknop eenmaal op de kaart op de plek waarvandaan u de  meting wilt starten, vervolgens dubbelklikt u op een locatie waar u de meting wilt eindigen. Onder de toolbox wordt de afstand getoond. U kunt ook "de hoek om". In dat geval start u de meting op het gewenste punt, klikt u eenmaal op de kaart waar u de hoek om gaat en dubbelklikt u op de kaart op de locatie waar de meting moet eindigen.

f)  Printen van de kaart met alle zichtbare aanvullende informatie.

 

6) Legenda, transparantie en meerdere kaartportlets naast elkaar

Rechts binnen de kaartviewer worden onder elkaar de legenda's getoond van de actieve kaarten/kaartlagen.
Direct boven de legenda is het mogelijk om de transparantie van de kaartlaag in te stellen (1-100%). Dit doet u door op het "hendeltje" (rood omcirkeld) met uw muist te gaan staan, uw linker muisknop in te drukken en ingedrukt te houden en vervolgens deze naar links of rechts te verschuiven.

Met behulp van de knoppen rechtsboven in het legenda portlet (groen omcirkeld) kunnen een aantal aanvullende handelingen uitgevoerd worden, van rechts naar links is dat:

  Verwijderen van de kaart

  een extra kaartportlet openen, waarbij de actieve kaart wordt getoond in het nieuwe scherm.Momenteel kunnen 1-4 kaartviewers worden getoond met in totaal 8 kaarten daarin opgenomen.

Openen van de bijsluiter van de actieve kaart

7)  Schaalniveau

Rechtsonder op de kaart wordt het schaalniveau getoond

 


8) Actieve Indicatoren

Onderaan het scherm (rood omcirkeld in het volgende plaatje) worden de actieve kaartlagen weergegeven. Dit geeft u niet alleen overzicht van welke kaartjes geopend zijn, maar geeft u ook een aantal functies. Zo kunt u een kaartlaag verwijderen door op het prullenbakje te klikken. Kunt u een kaart onzichtbaar maken door op het oogje te klikken. Als u nog een keer op het oogje klikt wordt de kaart weer zichtbaar. En tenslotte kunt u de volgorde van de kaartlagen wijzigen door op de pijltjes te klikken (naast het oogje) of de laag te verslepen met de muis.


Figuur: Overzicht van geselecteerde kaarten in de kaart-bibliotheek

 

9) Bibliotheek

Via de bibliotheek kunnen alle beschikbare kaarten worden benaderd. De bibliotheek kan worden geopend door te klikken op bibliotheekknop links onderaan scherm (zie positie 9 in Figuur 2).

Een icoontje voor de bibliotheek staat ook bij de tools direct onder de locator (rechtsboven in de  viewer;  ). Na het openen kunt u een thema selecteren door te bladeren in het themalint, hiervoor kunt u indien er sprake is van een groot aantal thema's zoals bij de "signaleringskaarten" gebruik maken van de knoppen "links"  en "rechts"

Een thema selecteert u door met uw muis erop te klikken. Vervolgens worden in de regel boven de thema's alle kaarten getoond die beschikbaar zijn. Ook hier kunt u gebruik maken van de knoppen links en rechts. Bij elke kaart wordt in de bibliotheek na mouseover behalve de naam ook de volgende informatie getoond:

 • Een korte samenvatting bij de kaart (twittertekst, max 140 posities)
 • Bronhouder en jaar van de kaart

Aangeboden informatie per kaartlaag/indicator

 

Nadat een kaart is geselecteerd (dit doet u door op een kaart te klikken) wordt hij toegevoegd aan het overzicht met geselecteerde kaarten. Er kunnen maximaal 8 kaarten tegelijk worden geselecteerd en getoond in de viewer.
Zie onderstaande figuur waarin twee kaarten zijn geselecteerd. Door middel van het prullenbak symbool (rood omcirkeld in het volgende plaatje) kan een kaart worden verwijderd.


Na het drukken op de knop: "Kaarten tonen" (groen omcirkeld), worden alle kaarten gestapeld getoond in de viewer.

Een andere manier om een kaart te selecteren is om gebruik te maken van de zoekfunctie in de bibliotheek.

 

Rechtsboven, in de bibliotheekbalk,  kunt u in de lege tekstbalk (in het plaatje hieronder rood omcirkeld) de kaart die u wilt tonen intypen, bijvoorbeeld "clusters 2010". Vervolgens kunt u op enter of het vergrootglas icoontje klikken. De gezochte kaart wordt dan in de zoekresultaten getoond.

Een derde manier om een kaart de selecteren is het werken met de lijstweergave.
Hiertoe klikt u de meest rechtse icoon rechtsboven in de bibliotheekbalk aan (in het plaatje hierboven blauw omcirkeld). Vervolgens krijgt u alle beschikbare kaarten onder elkaar, waar u doorheen kunt scrollen. Door met uw muis op een bepaalde kaart bij het veld "indicator"  te gaan staan kunt u in de samenvatting zien wat de betreffende kaart precies inhoudt. U kunt de kaarten die u wil zien selecteren door ze simpelweg aan te vinken.
Vervolgens klikt u op de knop "kaarten tonen" (rechtsonder in de bibliotheek) en de kaarten van uw keuze worden getoond. U kunt ook gebruik maken van de filteroptie, door in het zoekscherm (oranje omcirkeld in het plaatje hieronder) een aantal kernwoorden van de kaart die u zoekt in te typen.

10)  Exacte Locatie op kaart; locatie label aanpassen en locatie opslaan

Tenslotte is het mogelijk om de exacte locatie van een punt op de kaart weer te geven. Door met uw muis te gaan staan op het locatie-icoontje wordt het adres inclusief postcode en XY coördinaat getoond. Zie hieronder

D) Muis en toetsenbordfuncties

U kunt uw muis gebruiken om:

 •  In en uit te zoomen door middel van het scrollwiel
 •  De kaart naar links of rechts te slepen. Dit doet u door op de kaart te gaan staan, uw linker muisknop in te drukken en ingedrukt te houden en met uw muis naar links, rechts, boven of beneden te bewegen.

U kunt uw toetsenbord gebruiken om:

 • De kaart naar links/rechts/boven/beneden te verplaatsen door gebruik te maken van de pijltoetsen