Contact

De Demowijzer geeft online informatie over een aantal maatschappelijk relevante ontwikkelingen die met de bevolkingsdaling te maken kunnen hebben. Het geeft de ontwikkelingen en situatie op deze maatschappelijke terreinen voor heel Nederland weer, zodat de verschillende gebieden met elkaar vergeleken kunnen worden .

Vragen, opmerkingen of suggesties over deze website 

Vragen, opmerkingen en/of suggesties over de werking van deze website zijn van harte welkom. Deze kunnen gesteld worden aan: postbus.demowijzer@minbzk.nl